Ringspel
Ringspel
Texas Hold'em
Seven Card Stud
Seven Card Stud Hi/Lo
Omaha Hi
Omaha Hi/Lo
Spel med No limit & pottlimit
Turneringar
Jackpottspel
Husregler
Limitar & rake
Pokerhänder
Pokerterminologi
Multi-Hand
Ladda ned Pacific Poker Spela Pacific Poker direkt i webbläsaren online poker bonus

Så här spelar du Seven Card Stud Hi/Lo

Kort beskrivning av Seven Card Stud Hi/Lo

Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better (Seven Card Stud Hi/Lo) är en populär pokerversion för 2-8 spelare. Det liknar vanlig Seven Card Stud men har en extra finess på slutet: både den bästa och den sämsta handen vinner!

En omgång med Seven Card Stud Hi/Lo består av upp till fem satsningsrundor. Inledningsvis lägger varje spelare en "ante" (startinsats) för att potten inte ska vara tom. Varje spelare får sedan två stängda (nedåtvända) hålkort och ett öppet (uppåtvänt) dörrkort var. De spelare som förblir aktiva, som alltså inte kastar korten, genom hela omgången får totalt tre stängda hålkort och fyra öppna dörrkort.

Efter att den femte och slutgiltiga satsningsrundan är klar blir det visning. Potten delas mellan spelaren med den bästa pokerhanden och spelaren med den sämsta dito. Den sämsta handen får inte innehålla kort med ett högre värde än åtta. Om en spelare skulle råka ha både den högsta och lägsta handen samtidigt (genom två olika femkortskombinationer av spelarens sammanlagt sju kort) får den spelaren hela potten.

Seven Card Stud Hi/Lo steg för steg

Steg 1: Anten

 1. Innan de första korten delas ut, placerar varje spelare som sitter med i omgången ut en inledande ante (se tabellen i avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats för information om hur startinsatsen räknas ut) för att potten inte ska vara tom.

Steg 2: Hålkorten och dörrkortet - första given

 • Given delar ut två stängda hålkort och ett öppet dörrkort till varje spelare. Korten delas ut medsols, ett i taget, med början vid den första spelaren till vänster om given.

Steg 3: Den första satsningsrundan
Limit: hälften av bordets undre limit

 • Spelaren med det lägsta dörrkortet (färgen avgör om två spelare har ett kort med samma valör) inleder den första satsningsrundan. Denna spelare måste satsa minst lika mycket som bring-in-beloppet, vilket är hälften av bordets undre limit, men inte mer än bordets undre limit. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.

Steg 4: Fjärde gatan - andra given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett dörrkort.

Steg 5: Den andra satsningsrundan
Limit: bordets undre limit

 • Den aktiva spelare som har de högsta uppkorten inleder den andra satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.
  • Satsandet i denna runda är satt till bordets undre limit.
  • Om en spelares uppkort i början av den andra satsningsrundan bildar ett par, kan spelarna om de vill satsa i multipler av bordets övre eller undre limitar. Om en spelare satsar vid bordets övre limit måste de efterföljande spelarna fortsätta att satsa vid bordets övre limit.

Steg 6: Femte gatan - den tredje given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett uppkort.

Steg 7: Den tredje satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den tredje satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 8: Sjätte gatan - den fjärde given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett uppkort.

Steg 9: Den fjärde satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den fjärde satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 10: Sjunde gatan - den femte och sista given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett hålkort (nedåtvänt kort).
  • Det kan hända att det inte finns tillräckligt många kort kvar i leken för att ge varje spelare ett eget sjunde och sista stängt kort, riverkort. I så fall lägger given ett öppet kort mitt på bordet. Detta gemensamma kort kan sedan användas av alla aktiva spelare.

Steg 11: Den femte och sista satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den femte satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 12: Visningen

 • När den femte satsningsrundan är klar blir det visning, om fler än en aktiv spelare är kvar. I visningen sätter varje spelare ihop en pokerhand med fem av sina totalt sju kort. Målet är att ha någon av följande pokerhänder:
  1. Omgångens sämsta pokerhand på fem kort, där inget kort har ett högre värde än 8;
  2. Omgångens bästa pokerhand på fem kort;
  3. Både den bästa och den sämsta pokerhanden (genom två olika femkortskombinationer av spelarens sammanlagt sju kort).
 • De två aktiva spelare som har den bästa respektive sämsta pokerhanden delar på potten efter att provisionen (se avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats) och eventuella vinster för bättre/sämre all-in händer dragits från. All-in policyn gäller för alla spelpotter (se all-in policyn i avsnittet Husregler på denna webbplats)
  1. Om en och samma spelare har både den bästa och den sämsta pokerhanden får den spelaren hela potten.
  2. Om ingen hand kvalificerar som låg hand (där inget kort bör vara av högre värde än 8) vinner spelaren med den högst rankade handen hela potten.

Till början | Startsidan | Ladda ned |

Utförlig beskrivning av Seven Card Stud Hi/Lo

1. Inköpet

Innan man går med i ett parti Seven Card Stud Hi/Lo vid ett av Pacific Pokers bord, måste man köpa minst ett visst antal marker att spela med (Inköp).

Hos Pacific Poker är det lägsta inköpsbeloppet tio gånger den undre limiten för just det bordet (dvs. vid ett 1 $/2 $-bord måste spelaren göra ett inköp för minst 10 $ (se avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats).

2. Anten

Innan de första korten delas ut, placerar varje spelare som sitter med en inledande ante mitt på bordet (se tabellen i avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats för information om hur anten räknas ut).

När antarna har lagts får de aktiva spelarna två stängda hålkort var och ett uppåtvänt dörrkort. Korten delas ut medsols, ett i taget, med början vid den första spelaren till vänster om given.

Den första satsningsrundan inleds med att den aktiva spelaren med det lägsta dörrkortet. Färgen avgör om två spelare har ett kort med samma valör.

3. Satsningsrundorna och limitar

Det finns fem möjliga satsningsrundor i Pacific Pokers Seven Card Stud Hi/Lo. I varje satsningsrunda avgörs beloppet spelarna satsar av det bordets undre och övre limitar. Ett bords undre limit är alltid hälften så stor som den övre limiten (dvs. ett 1 $/2 $-bord eller ett 5 $/10 $-bord)

 • I den första satsningsrundan i ett parti Seven Card Stud Hi/Lo måste spelarna satsa i multipler av minst bring-in-beloppet, vilket är hälften av bordets undre limit, och högst bordets undre limit.
 • I den andra satsningsrundan av ett parti Seven Card Stud Hi/Lo, satsar spelarna i multipler av bordets undre limit.
  1. Om en spelares uppkort i början av den andra satsningsrundan bildar ett par kan spelarna välja om de vill satsa i multipler av det bordets övre eller undre limitar. Om en spelare satsar bordets övre limit måste de efterföljande spelarna fortsätta att satsa bordets övre limit.
 • I de tre sista satsningsrundorna av Seven Card Stud Hi/Lo, satsar spelarna i multipler av det bordets övre limit.

Pacific Pokers Seven Card Stud Hi/Lo följer den konventionella insatsstrukturen för poker. Satsningsrundorna går alltid medsols, från en spelare till nästa. Varje spelare kan:

 1. Checka - lämna över valmöjligheten att agera till nästa aktiva spelare;
  Eller
 2. Satsa - placera satsningsrundans första ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 3. Höja - placera satsningsrundans andra, tredje, fjärde ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 4. Syna - placera samma belopp som föregående aktiv spelare satsat i samma satsningsrunda och stanna kvar i den omgången;
  Eller
 5. Kasta korten - och inte längre delta aktivt i den spelomgången. Spelaren förlorar det belopp han/hon hittils under omgången satsat.
<

För att följa vedertagna pokerregler, får det inte förekomma fler än en insats och därefter tre höjningar (Höja, höja om och taket) under en och samma satsningsrunda. När taket nåtts kan spelarna som kommer efter bara syna eller kasta korten.

En satsningsrunda är fullbordad när:

 1. Alla aktiva spelare har checkat.
  Eller
 2. Alla aktiva spelare synat den sista spelaren som satsat eller höjt.
  Eller
 3. Alla föregående aktiva spelare har valt att kasta korten, vilket gör att endast en aktiv spelare blir kvar. Den kvarvarande spelaren vinner automatiskt potten och både satsningsrundan och omgången avslutas automatiskt.

Efter var och en av de åtföljande fyra givarna av korten (fjärde, femte, sjätte och sjunde gatan), kommer en satsningsrunda som inleds av den aktiva spelare som sitter med de bästa korten.

*Det kan hända att det inte finns tillräckligt många kort kvar i leken för att ge varje spelare ett eget sjunde och sista kort, Riverkort. I sådana fall lägger given ett öppet kort mitt på bordet. Detta gemensamma kort kan sedan användas av alla aktiva spelare.

4. Visningen

Om fler än en aktiv spelare är kvar i omgången när den femte satsningsrundan är klar blir det visning.

I visningen sätter varje spelare ihop en kombination av fem av sina totalt sju kort, för att skapa en så bra eller dålig (inget kort av högre värde än åtta) femkortshand som möjligt.

Pacific Poker följer standardreglerna för poker när det gäller att fastställa rangordningen av pokerhänder ( se Rankning av pokerhänder på denna webbplats).

De aktiva spelare som har de bästa/sämsta (inget kort av högre värde än åtta) pokerhänderna delar på potten efter att provisionen och vinster till spelare med bättre/sämre all-in-händer dragits från.

Om en och samma spelare har både den högsta och den lägsta pokerhanden genom två olika femkortskombinationer av sina totalt sju kort får den spelaren hela potten efter att provisionen och vinster till spelare med bättre/sämre all-in-händer dragits från (se all-in-policyn i avsnittet Husregler på denna webbplats för närmare information). Om ingen hand kvalificerar som låg hand (där inget kort är av högre värde än 8) vinner spelaren med den högst rankade handen hela potten efter att provisionen och vinster till spelare med bättre/sämre all-in-händer dragits från.

Klicka här för att kontakta oss om du behöver hjälp med detta eller något annat problem beträffande våra onlinespel.

 
Till början | Startsidan | Ladda ned |