Ringspel
Ringspel
Texas Hold'em
Seven Card Stud
Seven Card Stud Hi/Lo
Omaha Hi
Omaha Hi/Lo
Spel med No limit & pottlimit
Turneringar
Jackpottspel
Husregler
Limitar & rake
Pokerhänder
Pokerterminologi
Multi-Hand
Ladda ned Pacific Poker Spela Pacific Poker direkt i webbläsaren online poker bonus

Seven Card Stud

Kort beskrivning av Seven Card Stud

Seven Card Stud är en pokervariant för 2-8 spelare och är idag ett av de populäraste pokerspelen. På svenska kallas det även sjukorts stötpoker, sjukorts stöt eller helt enkelt sjustöt.

En omgång Seven Card Stud består av upp till fem satsningsrundor. Inledningsvis lägger varje spelare en "ante" (startinsats) för att potten inte ska vara tom. Varje spelare får sedan två stängda (nedåtvända) hålkort och ett öppet (uppåtvänt) dörrkort var. De spelare som förblir aktiva, som alltså inte kastar korten, genom hela omgången får totalt tre stängda hålkort och fyra öppna dörrkort.

Efter att den femte och sista satsningsrundan är klar blir det visning. Den spelare som har den bästa pokerhanden, bestående av en kombination av fem av de totalt sju korten, vinner potten.

Seven Card Stud steg-för-steg

Steg 1: Anten

 • Innan de första korten delas ut, placerar varje spelare som sitter med vid bordet en inledande ante (se tabellen i avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats för information om hur startinsatsen räknas ut) för att potten inte ska vara tom.

Steg 2: Hål- och dörrkorten - första given

 • Alla spelare får inledningsvis två stängda hålkort och ett öppet dörrkort.

Steg 3: Den första satsningsrundan
Limit: hälften av bordets undre limit

 • Spelaren med det lägsta dörrkortet (färgen avgör om två spelare har ett kort med samma valör) inleder den första satsningsrundan. Denna spelare måste satsa minst lika mycket som bring-in-beloppet, vilket är hälften av bordets undre limit, men inte mer än bordets undre limit. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.

Steg 4: Fjärde gatan - andra given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett dörrkort.

Steg 5: Den andra satsningsrundan
Limit: bordets undre limit

 • Den aktiva spelare som har de högsta uppkorten inleder den andra satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.
  • Satsandet i denna runda är satt till bordets undre limit.
  • Om en spelares uppkort i början av den andra satsningsrundan bildar ett par, kan spelarna om de vill satsa i multipler av bordets övre eller undre limitar. Om en spelare satsar bordets övre limit måste de efterföljande spelarna fortsätta att satsa bordets övre limit.

Steg 6: Femte gatan - den tredje given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett uppkort.

Steg 7: Den tredje satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den tredje satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 8: Sjätte gatan - den fjärde given

 • Alla aktiva spelare får ytterligare ett uppkort.

Steg 9: Den fjärde satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den fjärde satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 10: Sjunde gatan - den femte och sista given

 • Alla aktiva spelare får till sist ännu ett hålkort (nedåtvänt kort).


  • Det kan hända att det inte finns tillräckligt många kort kvar i leken för att ge varje spelare ett eget sjunde och sista stängt kort, riverkort. I så fall lägger given ett öppet kort mitt på bordet. Detta gemensamma kort kan sedan användas av alla aktiva spelare.

Steg 11: Den femte och sista satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den aktiva spelaren med det högsta uppkortet/uppkorten inleder den femte satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 12: Visningen

 • När den femte satsningsrundan är klar blir det visning (om fler än en aktiv spelare är kvar). I visningen sätter varje spelare ihop en kombination av fem av sina totalt sju kort, för att skapa en så bra pokerhand som möjligt (se avsnittet Rankning av pokerhänder på denna webbplats).
 • Den aktiva spelare som har den bästa pokerhanden vinner potten efter att provisionen (se avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats) och eventuella vinster för bättre all-in händer dragits från. All-in-policyn gäller för alla spelpotter (se all-in-policyn i avsnittet Husregler på denna webbplats).

Till början | Startsidan | Ladda ned |

Utförlig beskrivning av Seven Card Stud

1. Inköpet

Innan man går med i ett parti Seven Card Stud vid ett av Pacific Pokers bord, måste man köpa minst ett visst antal marker att spela med (Inköp).

Hos Pacific Poker är det lägsta inköpsbeloppet 10 gånger den undre limiten för just det bordet (dvs. vid ett 1 $/2 $-bord måste spelaren göra ett inköp för minst 10 $ (se avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats).

2. Anten

Innan de första korten delas ut placerar varje spelare som sitter med en inledande ante (startinsats) mitt på bordet (se tabellen i avsnittet Limitar, antar och provision på denna webbplats för information om hur startinsatsen räknas ut).

När antarna har lagts, får de aktiva spelarna två stängda hålkort var och ett uppåtvänt dörrkort.

Den första satsningsrundan inleds med att den aktiva spelaren med det lägsta dörrkortet (färgen avgör om två spelare har ett kort med samma valör).

3. Satsningsrundorna och deras limitar

Det finns fem möjliga satsningsrundor i Pacific Pokers Seven Card Stud. I varje satsningsrunda avgörs beloppet spelarna satsar av det bordets undre och övre limitar. Ett bords undre limit är alltid hälften av den övre limiten (dvs. ett 1 $/2 $-bord eller ett 5 $/10 $-bord)

 • I den första satsningsrundan i ett parti Seven Card Stud måste spelarna satsa minst lika mycket som bring-inbeloppet (hälften av bordets undre limit) men inte mer än bordets undre limit.
 • I den andra satsningsrundan av ett parti Seven Card Stud satsar spelarna i multipler av bordets undre limit.
  • Om en spelares uppkort i början av den andra satsningsrundan bildar ett par kan spelarna välja om de vill satsa i multipler av bordets övre eller undre limitar. Om en spelare väljer att satsa bordets övre limit måste de efterföljande spelarna göra det samma.
 • I de tre sista satsningsrundorna av Seven Card Stud, satsar spelarna i multipler av bordets övre limit.

  Pacific Pokers Seven Card Stud följer den konventionella insatsstrukturen för poker. Satsningsrundor går alltid medsols räknat, från en spelare till nästa. Varje spelare kan:

  1. Checka - lämna över valmöjligheten att agera till nästa aktiva spelare.
   Eller
  2. Satsa - placera satsningsrundans första ökning av beloppet som var och en av de efterkommande spelarna sedan måste matcha för att få vara kvar i spelet.
   Eller
  3. Höja - placera satsningsrundans andra, tredje, fjärde ökning av beloppet som var och en av de efterkommande spelarna sedan måste matcha för att få vara kvar i spelet.
   Eller
  4. Syna - placera samma belopp som föregående aktiv spelare satsat i samma satsningsrunda och stanna kvar i omgången.
   Eller
  5. Kasta korten - och inte längre delta aktivt i den spelomgången. Spelaren förlorar det belopp han/hon eventuellt tidigare satsat under omgången.

  Enligt vedertagna pokerregler, som vi följer, får det inte förekomma fler än en insats och tre ytterligare höjningar (höja, höja om och taket) under en och samma satsningsrunda. När taket nåtts kan spelarna som kommer efter bara syna eller kasta korten.

  En satsningsrunda är över när:

  1. Alla aktiva spelare har checkat.
   Eller
  2. Alla aktiva spelare synat den sista spelaren som satsat eller höjt.
   Eller
  3. Alla föregående aktiva spelare har kastat korten, vilket gör att endast en aktiv spelare finns kvar. Den kvarvarande spelaren vinner automatiskt potten och både satsningsrundan och omgången avslutas.

  Efter var och en av de åtföljande fyra givarna av korten (fjärde, femte, sjätte och sjunde gatan), kommer en satsningsrunda som inleds av den aktiva spelare som sitter med den bästa handen.

  *Det kan hända att det inte finns tillräckligt många kort kvar i leken för att ge varje spelare ett eget sjunde och sista kort. I sådana fall lägger given ett öppet kort mitt på bordet. Detta gemensamma kort kan sedan användas av alla aktiva spelare.

  4. Visningen

  Om fler än en aktiv spelare är kvar i omgången när den femte satsningsrundan är klar blir det visning.

  I visningen sätter varje spelare ihop en kombination av fem av sina totalt sju kort, för att skapa en så bra femkortshand som möjligt.

  Pacific Poker följer standardreglerna för poker när det gäller att fastställa rangordningen av pokerhänder ( se avsnittet Rankning av pokerhänder, på denna webbplats).

  Den aktiva spelare som har den bästa pokerhanden vinner potten efter att provisionen (se Limitar, antar och provision på denna webbplats) och eventuella vinster för bättre all-in händer dragits från (se all-in-policyn i avsnittet Husregler på denna webbplats).

  Klicka här för att kontakta oss om du behöver hjälp med detta eller något annat beträffande våra onlinespel.

 •  
  Till början | Startsidan | Ladda ned |