Ringspel
Ringspel
Texas Hold'em
Seven Card Stud
Seven Card Stud Hi/Lo
Omaha Hi
Omaha Hi/Lo
Spel med No limit & pottlimit
Turneringar
Jackpottspel
Husregler
Limitar & rake
Pokerhänder
Pokerterminologi
Multi-Hand
Ladda ned Pacific Poker Spela Pacific Poker direkt i webbläsaren online poker bonus

Omaha Hi

Kort beskrivning av Omaha Hi

Omaha är en pokervariant som har utvecklats ur Texas Hold'em och därför liknar spelen varandra på vissa punkter. I Omaha, liksom i Hold'em, används t.ex. mörkar och en knapp som markerar given, och båda spelen består av fyra satsningsrundor. Men glöm inte att det också finns viktiga skillnader mellan spelen! Pacific Poker erbjuder två former av Omaha (båda för 2-10 spelare): Omaha Hi och Omaha Hi/Lo. Nedan följer en beskrivning av Omaha Hi:

En omgång med Omaha Hi består av upp till fyra satsningsrundor. Efter att ha lagt mörkarna (se Mörkarna nedan), får varje spelare fyra stängda hålkort. Under spelets gångs läggs fem, uppåtvända, gemensamma kort mitt på bordet. De ska användas av alla spelare.

Efter att den fjärde och avslutande satsningsrundan är över blir det visning. Den spelare som har den bästa femkortshanden, bestående av en kombination av två av de egna hålkorten och tre av de gemensamma korten, vinner potten.

Klicka här för att se reglerna för hur man spelar pottlimit Omaha Hi.

Omaha Hi steg-för-steg

Steg 1: Mörkarna

 • Den första spelaren som sitter med till vänster om given, medsols räknat, lägger den lilla mörken (hälften av bordets undre limit, på bord med insatser större än 1 $ rundas lilla mörken av till närmaste dollar) (se Satsningsrundor & limitar nedan).
 • Den andre spelaren som sitter med till vänster om given, medsols räknat, lägger den stora mörken (motsvarande bordets undre limit).

Steg 2: Hålkorten - första given

 • Given ger fyra stängda hålkort till varje spelare. Korten delas ut medsols, ett i taget, och första kortet går till spelaren som sitter till vänster om stora mörken.

Steg 3: Den första satsningsrundan
Limit: bordets undre limit

 • Den första spelaren till vänster om stora mörken inleder den första satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. I den här satsningsrundan krävs det att varje spelare åtminstone synar den stora mörken för att få fortsätta vara med i spelet. Satsandet i den här rundan är satt till bordets undre limit.

Steg 4: Floppen - andra given

 • Given placerar de första tre gemensamma, öppna, korten mitt på bordet. Dessa kort får användas av alla spelare.

Steg 5: Den andra satsningsrundan
Limit: bordets undre limit

 • Den första aktiva spelaren (dvs. någon som inte kastat korten) till vänster om given inleder den andra satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets undre limit.

Steg 6: Turn - den tredje given

 • Given placerar ett fjärde gemensamt kort, öppet, mitt på bordet.

Steg 7: Den tredje satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den första aktiva spelaren till vänster om given börjar den tredje satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 8: River - den fjärde och sista given

 • Given placerar ett femte gemensamt kort, öppet mitt på bordet.

Steg 9: Den fjärde och sista satsningsrundan
Limit: bordets övre limit

 • Den första aktiva spelaren till vänster om given börjar den fjärde satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 10: Visningen

 • När den fjärde satsningsrundan är klar blir det visning (om fler än en aktiv spelare är kvar - se Visningen nedan) I visningen sätter varje spelare ihop en kombination av två av sina hålkort med tre av de fem gemensamma korten, för att skapa en så högt rankad femkortshand som möjligt (se avsnittet Rankning av pokerhänder på denna webbplats). Obs! Den slutliga pokerhanden måste bestå av två hålkort och tre gemensamma kort. Inga andra kombinationer är möjliga.
 • Den aktiva spelare som har den bästa pokerhanden vinner potten efter att provisionen (se avsnittet Limitar, antar och rake, på denna webbplats) och eventuella vinster för bättre all-in händer dragits från. All-in-policy gäller för alla spelpotter (se all-in-policyn i avsnittet Husregler på denna webbplats).

Till början | Startsidan | Ladda ned |

Utförlig beskrivning av Omaha Hi

1. Inköpet

Innan man går med i ett parti Omaha Hi vid ett av Pacific Pokers bord måste man köpa minst ett visst antal spelmarker (Buy-In).

Hos Pacific Poker är det lägsta inköpsbeloppet 10 gånger den undre limiten för just det bordet (dvs. vid ett 1 $/2 $-bord måste spelaren göra ett inköp för minst 10 $ (se avsnittet Limitar, antar och rake på denna webbplats).

2. Startavgift

Innan spelare sitter med vid ett Omaha Hi-bord hos Pacific Poker, måste dessa också betala en inledande summa (startavgift) som motsvarar det bordets undre limit.

Startavgiften följer samma regler som mörkarna (se Mörkarna nedan).

Efter att startavgiften betalats intar spelarna sina platser vid Omaha Hi-bordet.

Spelarna kan välja mellan att sitta över (inte delta) och vänta på den stora mörken innan de börjar spela. Startavgiften garanterar att det blir rättvist mot alla spelare genom att det förhindrar att spelare kommer in i pokerspelet i en sen position för att slippa lägga mörkar.

3. Mörkarna

I Pacific Pokers Omaha Hi är det inte antar som "bygger upp" potten. Istället byggs potten upp i början med hjälp av de obligatoriska insatserna; de s.k. mörkarna.

Innan korten delas ut första gången läggs mörkarna:

 • Den första mörken, kallad lilla mörken, placeras av den första spelaren som sitter med till vänster om given, medsols räknat. Den lilla mörken består av hälften av bordets undre limit (på bord med undre limitar större än 1 $ rundas den lilla mörken av till närmaste hela dollar).
 • Den andra mörken, kallad stora mörken, placeras av den andre spelaren som sitter med till vänster om given, medsols räknat. Beloppet för den stora mörken motsvarar det bordets undre limit.

I Omaha Hi anses både den lilla och den stora mörken vara aktiva insatser och därför kan efterkommande spelare, enligt pokerreglerna, checka, syna, höja eller kasta korten som svar på dem.

När mörkarna har lagts får de aktiva spelarna fyra stängda hålkort var. Korten delas ut medsols, ett i taget, och första kortet går till spelaren som sitter till vänster om given.

Den första satsningsrundan inleds sedan av den första spelare som sitter med till vänster om den stora mörken, medsols räknat.

4. Satsningsrundorna och limitar

Det finns fyra möjliga satsningsrundor i Pacific Pokers Omaha Hi. I varje satsningsrunda avgörs det belopp spelarna satsar av det bordets undre och övre limitar (se avsnittet Limitar, antar & rake på denna webbplats). Ett bords undre limit är alltid hälften så stor som den övre limiten (dvs. ett 1 $/2 $-bord eller ett 5 $/10 $-bord).

 • I de första två satsningsrundorna av en omgång Omaha Hi satsar spelarna i multipler av det bordets undre limit.
 • I de två sista satsningsrundorna av en omgång Omaha Hi satsar spelarna i multipler av det bordets övre limit.

Pacific Pokers Omaha Hi följer den konventionella insatsstrukturen för poker. Satsningsrundor går alltid medsols räknat, från en spelare till nästa. Varje spelare måste antingen:

 1. Checka - lämna över valmöjligheten att agera till nästa aktiva spelare;
  Eller
 2. Satsa - placera satsningsrundans första ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 3. Höja - placera satsningsrundans andra, tredje, fjärde ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 4. Syna - placera samma belopp som den föregående spelaren satsat i den satsningsrundan och stanna kvar i spelomgången (i den första satsningsrundan måste varje spelare minst syna med beloppet för den stora mörken);
  Eller
 5. Kasta korten - och inte längre delta aktivt i den spelomgången. Spelaren förlorar det belopp han/hon eventuellt tidigare satsat under den omgången.

För att följa vedertagna pokerregler, får det inte förekomma fler än en insats och tre ytterligare höjningar (höja, höja om och taket) under en och samma satsningsrunda. När taket nåtts kan spelarna som kommer efter bara syna eller kasta korten.

En satsningsrunda är fullbordad när:

 1. Alla aktiva spelare har checkat i tur och ordning;
  Eller
 2. Alla aktiva spelare har synat den sista spelaren som satsat eller höjt;
  Eller
 3. Alla föregående aktiva spelare har valt att kasta korten, vilket gör att endast en aktiv spelare blir kvar. Den kvarvarande spelaren vinner automatiskt potten och både satsningsrundan och omgången avslutas automatiskt.

Efter var och en av de tre åtföljande givarna av korten (Floppen, Turn och River), där de gemensamma korten delas ut, kommer en satsningsrunda som inleds av den första aktiva spelaren (dvs. en som inte kastat korten) till vänster om given, medsols räknat.

5. Visningen

Om fler än en aktiv spelare är kvar i omgången när den fjärde satsningsrundan är klar blir det visning.

I visningen sätter varje spelare ihop en kombination av två av sina fyra hålkort med tre av de fem gemensamma korten, för att skapa en så bra femkortshand som möjligt.

Pacific Poker följer standardreglerna för poker när det gäller att fastställa rangordningen av pokerhänder ( se avsnittet Rankning av pokerhänder, på denna webbplats).

Den aktiva spelare som har den bästa pokerhanden vinner potten efter att provisionen (se Limitar, antar och rake på denna webbplats) och eventuella vinster för bättre all-in händer dragits från (se all-in-policyn i avsnittet Husregler på denna webbplats).

Efter det är omgången klar. Knappen flyttas till nästa spelare som sitter med, medsols räknat, och en ny omgång Omaha Hi delas ut.

Klicka här för att kontakta oss om du behöver hjälp med detta eller något annat beträffande våra onlinespel.

 
Till början | Startsidan | Ladda ned |